Transferència de dades sense limitació

Node PLC IntTec Cloud

El NodePLC és el mediador d’IntTec d’informació entre la maquinària i el destinatari de les dades. Té la capacitat de rebre les dades directament d’un PLC i transmetre aquestes al cloud, servidor, ordinador central o qualsevol altre programa receptor desitjat.

Què fa que el NodePLC sigui diferent d’altres dispositius similars? Que no té limitació de dades ni tarifació d’aquestes. És la solució d’IntTec a l’enviament de dades des de cadascun dels punts de producció connectant-se a la xarxa Ethernet o Wifi del mateix establiment.


El Node PLC diferent de tots els altres

Plug & Link
Plug & Link
Autoinstalable
Autoinstalable
Dades il·limitades
Dades il·limitades
configurable
Configurable

A IntTec som conscients de molts dels impediments que et pots trobar en els processos de fabricació i producció. Intentem buscar-te solucions que facilitin el procés i que t’ajudin a obtenir les millores que necessites. Per això la instal·lació del Node PLC és simple, un cop arrancat, l’aparell s’autoconnecta i només cal configurar-ne els paràmetres.

El coneixement de la limitació de dades en altres tipus de dispositius ens va inspirar a buscar-te una solució més econòmica pel que fa a transferència d’informació. Amb el NodePLC la transferència de dades és il·limitada un cop connectat a la pròpia xarxa d’internet de l’establiment.


Adaptable a qualsevol situació

IntTec NodePLC

Cada planta o màquina de producció és diferent, i així ho són les situacions de connectivitat de les unitats que en formen part.

El punt fort del NodePLC? Té la capacitat de connectar la maquinària des de qualsevol emplaçament i enllaçar-la amb el cloud. Així, tot queda centralitzat i podràs accedir des de qualsevol punt creant-ne una xarxa d’usuaris i/o clients.


Models de Node PLC

KIT NODE PLC

Kit Node PLC

Format per un equip de captura, una font d’alimentació i un cable Ethernet per la captura d’entorns amb accés a Ethernet.

Kit Node PLC 4G

Kit Node PLC 4G

Amb una SIM 4G multi operador d’IntTelecom preconfigurada i amb un crèdit inicial per poder operar per a entorns en els quals no hi hagi o no vulguem entrar en xarxes existents.

Kit Node PLC HDMI

Kit Node PLC HDMI

Amb sortida per a monitor per poder realitzar dashboard de control i operacions directament des de l’aparell.

Kit Node PLC IO

Kit Node PLC I/O

Amb targeta d’entrada/sortida per la captura de dispositius cablejats de forma directa a l’equip IoT

Recepció i gestió de dades

Captadors i publicadors

El NodePLC és capaç de captar dades de diferents dispositius i sensors, i transmetre aquests a publicadors com bases de dades, servidors o directament al cloud via internet.

Catàleg PDF IOT CLOUD
No hem pogut validar la subscripció
S’ha realitzat la subscripció

Usamos Sendinblue como plataforma de marketing. Al hacer clic a continuación para enviar este formulario, consiente que la información proporcionada sea transferida a Sendinblue para su procesamiento de acuerdo con sus términos de uso